Máme rádi vše smysluplné, naplněné radostí a pohodou.
Pořádáme akce vycházející z tradic nebo tradice vytvářející.
Spolupracujeme s lidmi, kteří mají zájem dojít ke společnému cíli akci si užít.
Pořádáme malé i velké akce
😊

Z historie :
Začátkem roku 2000 jsme překládali a hledali tradice na Karlovarsku, bohužel moc jich nebylo. V roce 2002 jsme vyrobily lampióny a dýně a poprvé vyšli se sv. Martinem do středu města Karlových Varů. Město bylo plné dětí, akce se vydařila. V té době jsme byli skoro jediní v republice, kteří slavili obdarování sv. Martina. Dokonce i televize Nova nás poctila svou návštěvou. Jsme rádi, že v současné době se tento svátek stává čím dále více známější.

Následovaly staročeské Vánoce s jízdou na ponících a Andělskou spirálou.
Adventní slavnost byla několik let součástí karlovarských Vánoc.

Čas podzimu byl několik let zpestřen Karlovarskými podzimními slavnostmi, zasvěcenými sv. Václavovi. Řemeslný jarmark s biojarmarkem a soutěžemi v pojídání koláčů byl bohatě navštěvován.

Od roku 2011 mohou děti zdarma na akcích pořádaných Magistrátem města navštívit dětské dílny v symbolickém domečku.

V prosinci 2011 poprvé vyšel v čase adventním Průvod Světlonošů, jedinečná akce zvěstující příchod Vánoc.

V roce 2017 jsme poprvé uspořádali ve spolupráci s Magistrátem města KV řemeslný jarmark při zahájení lázeňské sezóny – měl ohromný úspěch. v parku se tísní na 45 stánků, ale nálada je skvělá.

S chutí vrátit do středu města obchod a jarmark jsme v posledních dvou letech uspořádali v obchodní části města 4x ročně Karlovarské jarmarky s flašinetem, občerstvením, muzikou..bylo to fajn.

https://youtu.be/bV82NBWb2v0