Podmínky pro Velikonoční jarmark

VELIKONOČNÍ TRHY 17. -22. 4. 2019

…..od zeleného čtvrtka do Velikonočního pondělí
Informace o stánkovém prodeji

Staročeský jarmark je určen pro prodej rukodělných výrobků a předvádění ukázek výroby
nejrůznějších řemesel (např. tkaní, paličkování, řezbářství, hrnčířství atd.). Vzhled stánků
odpovídá staročeskému trhu, prodejci mohou mít oblečení charakteristické pro tento typ
stánkového prodeje (dobové oblečení).
Zboží nabízené na staročeském jarmarku nesmí být prodáváno z automobilů, karavanů apod.
Na staročeském jarmarku se dále nesmí provozovat hudební produkce z rozhlasů nebo jiných
hudebních nosičů. Zakázán je prodej elektroniky a textilu, zbraní, drogistického zboží či
domácích potřeb vyrobených z plastů nebo jiných materiálů, které nejsou tradiční pro prodej
na staročeském jarmarku.
Stánky budou rozmístěny v Karlových Varech na třídě T.G.Masaryka u Hlavní pošty .
U Hlavní pošty bude stát pódium, kde bude probíhat program od 15,00 do 18,00 hodin.
Všeobecné společné podmínky

Stánková místa jsou přidělována zpravidla na základě došlých žádostí a vzhledem
k rozhodnutí komise odboru kultury Statutárního města K. Vary. Organizátor je oprávněn
rozhodnout o přidělení stánkového místa prodejci bez ohledu na sortiment či umístění
stánkového místa v jiných letech, bez ohledu na to, zda prodejce podal či nepodal písemnou
žádost o přidělení stánkového místa. Zároveň je oprávněno samo oslovit prodejce s nabídkou
stánkového místa.
Žádosti o přidělení stánkového místa na VELIKONOČNÍ JARMARK v roce 2019 je možné
zasílat do 11. 3.2019. Pro podání žádosti je určen formulář – dostupný
na trhykv.cz/prodejci/
Povinnou přílohou je fotografie nabízeného sortimentu, vč. fotografie stánku (fotografie vždy
pro staročeský jarmark) zaslaná na email : trhykv@gmail.com


Prodejci je obvykle přiděleno jedno stánkové místo. Prodejci, kterému bylo stánkové místo
přiděleno, je zaslána informace o přiděleném stánkovém místě 13.3. 2019
Prodejci mají možnost využít 15 městských stánků, které jsou uzamykatelné –
NUTNO DODRŽET VŠECH 6 DNÍ OBSAZENOST
Nabízíme i pár volných míst s vlastním stánkem, který musí být v tradičním stylu – dřevěný.
Nůžkové stany nejsou tolerovány.
Parkování zajištěno.
Ostraha v noci pouze na stánky !
Za zboží si odpovídá každý prodejce sám.
Cena :
Městský stánek : 2m : 300Kč/den celkem: 1800 Kč
Vlastní stánek : 1 – 3m : 300Kč/den
3 – 5m : 500Kč/den